Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

SUÇ DUYULSUN! BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!

EĞİTİM 09.03.2023 - 18:18, Güncelleme: 09.03.2023 - 18:19
 

SUÇ DUYULSUN! BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!

SUÇ DUYULSUN! BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!
SUÇ DUYULSUN!       BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!    Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerinin sonuçlarını devletin bütçesinden karşılayamazsınız. Gazi Mustafa Kemal Uygulama Oteli Soruşturmasından Kaynaklı Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nün Savunma İsteme Yazılarındaki  Kusur Ve İhmalinin Faturası 110.000tl’yi Aştı. Ödemeler Devlet Bütçesinden Yapılarak Kamu Zararı Oluşturuluyor. Ödenen Paraları Kendisinden Tahsil Etmeniz Gerekiyor. Karesi Kaymakamlığı Şuan İtibariyle Savunma İsteme İşlemlerinden Kaynaklı                          13 İDARİ DAVAYI KAYBETTİ. Balıkesir 2.İdare Mahkemesi Kararları: Şubat ayı içerisinde kaybedilen 6 dava için karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti olarak 33.000TL ödeme çıktı. Balıkesir 1.İdare Mahkemesi Kararları: Mart ayı içerisinde kaybedilen 7 dava için karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti olarak 77.000TL ödeme çıktı.   Hadi Sami Müdür Savunma İsteme Yazısını Mevzuata Uygun Yazamıyor Anladık Da! Siz Neden Müfettiş Görevlendirip Sorumlular Hakkında İnceleme /Soruşturma Yaptırıp Rücu İşlemleri Başlatmadınız? Sami Bey’in  Kamu Zararı  Nereye Kadar Devam Edecek? Sami Bey’in Savunmasını Resmi Olarak Almayı Düşünüyor Musunuz? Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Maarif Müfettişliği Diye Bir Birimi Var! Eğitim Müfettişleri Var! Görevlendirecek Misiniz? Size Engel Olan Şey Nedir? Karesi Kaymakamı Metin ARSLANBAŞ Gerekli İşlemleri Başlatmak İçin Neden Harekete Geçmiyorsunuz?                                                             AYLIKTAN DA KES(ME)MİŞ!  Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Hoca: Gazi Mustafa Kemal Uygulama Oteli Soruşturmasından Kaynaklı Savunma İsteyip Aylıktan Kes(Me) Cezası Verdiği Kamu Görevlilerinin Aylıktan Kes(Me) Cezalarını Gerçekten Kesmemiş. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Cezalarının Uygulanıp Uygulanmadığını Takip Etmemiş. Görevi İhmaller Zinciri  Var Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Nasıl Soruşturma Açsın İnceletsin? Kamu Zararı İçin, Görevi İhmal İçin  Harekete Geçmeyen Kamu Görevlileri Türk Ceza Kanunun 257 Maddesi  Kapsamında Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlemiş Olmuyorlar Mı?   Bu arada, Soruşturma kapsamında otelde sayman olarak görevli iken görevden alınan D.A. Balıkesir İdare Mahkemesine açtığı tüm davaları (8 dava) kazanarak saymanlık görevine iade ediliyor. D.A ya ödenecek olan ücretler de (100.000 TL civarı) kamu zararı ortaya çıkartıyor. Bu zararlarında dosyada adı geçen kişilerden tahsil edilmesi gerekiyor. Edilmez ise görevi kötüye kullanma durumu ortaya çıkmaz mı?   DOĞRULARIN SÖYLENMESİ LAZIM      BİRİLERİNİN SAVUNMASININ ALINMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?      Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince geniş kapsamlı bir soruşturma yapıldı. Soruşturma neticesinde sorumluluğu bulunduğu iddiası ile dönemin okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve alım satım işlemlerinde imzası bulunanlar hakkında disiplin cezası tekliflerinde bulunuldu.    Bu ceza teklifleri kapsamında ilgili sorumluların savunmalarını isteme işlemleri üst disiplin amiri olarak Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami GÜNNÜ tarafından gerçekleştirildi. Savunma isteme yazısında olması gereken kriterler Milli Eğitim Bakanlığı disiplin mevzuatında açıkça belirtilmesine rağmen, bu mevzuata aykırı olarak istenilen savunma yazılarından kaynaklı Balıkesir İdare Mahkemesine açılan idari davalar mahkemece hukuki değerlendirme neticesinde iptal edildi. İptal edilen davaların neticesinde davalı Karesi Kaymakamlığının ödemesi gereken vekalet ücreti 110.000TL’yi geçti.      Hukuk devletinde: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zarar ‘’kamu zararı’ olarak adlandırılmaktadır.     Basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi kapsamında olayın gündeme gelmesi neticesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Karesi Kaymakamlığının kamu zararının sorumluları hakkında inceleme soruşturma başlatması kamu yararına olmasına rağmen bu süreci başlamaması oldukça düşündürücüdür. Ancak olay derinlemesine incelendiğinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Soruşturma kapsamında disiplin amiri tarafından savunması istenen kişilere verilen  Aylıktan Kesme Cezalarının cezanın verildiği tarihi takip eden ilk ay içinde uygulanması esas iken 7 aydır uygulanmadığı düşünülürse kamu zararının dışında, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suç durumu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda disiplin cezaların uygulama durumlarını takiple yükümlü Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.     İşte bu noktada görevi ihmal zinciri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar uzandığından olsa gerek Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI maarif müfettişliğinden müfettiş görevlendirmesi yapıp kamu zararının sorumluları, Aylıktan Kesme Cezalarının uygulamayan kamu görevlileri hakkında inceleme/soruşturma sürecini başlatamamaktadır. İnceleme /soruşturma sürecini başlamadığı her gün suçlulara yarayan süreçlerdir. Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonuçlarını devletin bütçesinden karşılayamazsınız.    Hatırlatmak isteriz ki: ‘’Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz.’’ Doğrusunu söyleyelim kim kızarsa kızsın…  
SUÇ DUYULSUN! BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!

SUÇ DUYULSUN!

      BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ TATLI!

   Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerinin sonuçlarını devletin bütçesinden karşılayamazsınız.

Gazi Mustafa Kemal Uygulama Oteli Soruşturmasından Kaynaklı Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nün Savunma İsteme Yazılarındaki  Kusur Ve İhmalinin Faturası 110.000tl’yi Aştı.

Ödemeler Devlet Bütçesinden Yapılarak Kamu Zararı Oluşturuluyor. Ödenen Paraları Kendisinden Tahsil Etmeniz Gerekiyor. Karesi Kaymakamlığı Şuan İtibariyle Savunma İsteme İşlemlerinden Kaynaklı

                         13 İDARİ DAVAYI KAYBETTİ.

Balıkesir 2.İdare Mahkemesi Kararları: Şubat ayı içerisinde kaybedilen 6 dava için karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti olarak 33.000TL ödeme çıktı.

Balıkesir 1.İdare Mahkemesi Kararları: Mart ayı içerisinde kaybedilen 7 dava için karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti olarak 77.000TL ödeme çıktı.

 

Hadi Sami Müdür Savunma İsteme Yazısını Mevzuata Uygun Yazamıyor Anladık Da! Siz Neden Müfettiş Görevlendirip Sorumlular Hakkında İnceleme /Soruşturma Yaptırıp Rücu İşlemleri Başlatmadınız?

Sami Bey’in  Kamu Zararı  Nereye Kadar Devam Edecek?

Sami Bey’in Savunmasını Resmi Olarak Almayı Düşünüyor Musunuz?

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Maarif Müfettişliği Diye Bir Birimi Var! Eğitim Müfettişleri Var! Görevlendirecek Misiniz? Size Engel Olan Şey Nedir?

Karesi Kaymakamı Metin ARSLANBAŞ Gerekli İşlemleri Başlatmak İçin Neden Harekete Geçmiyorsunuz?

                              

 

                           AYLIKTAN DA KES(ME)MİŞ!

 Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Hoca: Gazi Mustafa Kemal Uygulama Oteli Soruşturmasından Kaynaklı Savunma İsteyip Aylıktan Kes(Me) Cezası Verdiği Kamu Görevlilerinin Aylıktan Kes(Me) Cezalarını Gerçekten Kesmemiş.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Cezalarının Uygulanıp Uygulanmadığını Takip Etmemiş. Görevi İhmaller Zinciri  Var Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Nasıl Soruşturma Açsın İnceletsin?

Kamu Zararı İçin, Görevi İhmal İçin  Harekete Geçmeyen Kamu Görevlileri Türk Ceza Kanunun 257 Maddesi  Kapsamında Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlemiş Olmuyorlar Mı?

 

Bu arada, Soruşturma kapsamında otelde sayman olarak görevli iken görevden alınan D.A. Balıkesir İdare Mahkemesine açtığı tüm davaları (8 dava) kazanarak saymanlık görevine iade ediliyor. D.A ya ödenecek olan ücretler de (100.000 TL civarı) kamu zararı ortaya çıkartıyor. Bu zararlarında dosyada adı geçen kişilerden tahsil edilmesi gerekiyor. Edilmez ise görevi kötüye kullanma durumu ortaya çıkmaz mı?

 

DOĞRULARIN SÖYLENMESİ LAZIM

     BİRİLERİNİN SAVUNMASININ ALINMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?

     Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince geniş kapsamlı bir soruşturma yapıldı. Soruşturma neticesinde sorumluluğu bulunduğu iddiası ile dönemin okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve alım satım işlemlerinde imzası bulunanlar hakkında disiplin cezası tekliflerinde bulunuldu.

   Bu ceza teklifleri kapsamında ilgili sorumluların savunmalarını isteme işlemleri üst disiplin amiri olarak Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami GÜNNÜ tarafından gerçekleştirildi. Savunma isteme yazısında olması gereken kriterler Milli Eğitim Bakanlığı disiplin mevzuatında açıkça belirtilmesine rağmen, bu mevzuata aykırı olarak istenilen savunma yazılarından kaynaklı Balıkesir İdare Mahkemesine açılan idari davalar mahkemece hukuki değerlendirme neticesinde iptal edildi. İptal edilen davaların neticesinde davalı Karesi Kaymakamlığının ödemesi gereken vekalet ücreti 110.000TL’yi geçti.

 

   Hukuk devletinde: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zarar ‘’kamu zararı’ olarak adlandırılmaktadır.

    Basının kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi kapsamında olayın gündeme gelmesi neticesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Karesi Kaymakamlığının kamu zararının sorumluları hakkında inceleme soruşturma başlatması kamu yararına olmasına rağmen bu süreci başlamaması oldukça düşündürücüdür. Ancak olay derinlemesine incelendiğinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Soruşturma kapsamında disiplin amiri tarafından savunması istenen kişilere verilen  Aylıktan Kesme Cezalarının cezanın verildiği tarihi takip eden ilk ay içinde uygulanması esas iken 7 aydır uygulanmadığı düşünülürse kamu zararının dışında, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suç durumu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda disiplin cezaların uygulama durumlarını takiple yükümlü Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

    İşte bu noktada görevi ihmal zinciri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar uzandığından olsa gerek Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI maarif müfettişliğinden müfettiş görevlendirmesi yapıp kamu zararının sorumluları, Aylıktan Kesme Cezalarının uygulamayan kamu görevlileri hakkında inceleme/soruşturma sürecini başlatamamaktadır. İnceleme /soruşturma sürecini başlamadığı her gün suçlulara yarayan süreçlerdir. Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonuçlarını devletin bütçesinden karşılayamazsınız.

   Hatırlatmak isteriz ki: ‘’Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz.’’

Doğrusunu söyleyelim kim kızarsa kızsın…

 

Balıkesir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve balikesirkulisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.