Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

RANT ALANI DEĞİL KORUMA ALANI YAPIN

TURİZM 23.02.2023 - 15:59, Güncelleme: 23.02.2023 - 15:59
 

RANT ALANI DEĞİL KORUMA ALANI YAPIN

RANT ALANI DEĞİL KORUMA ALANI YAPIN
Edremit Çevre Derneği gündemden düşmeyen sulak alan ile ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek tarafından yapılan açıklamada;” Edremit Körfezi’nin sonunda, yedi adet derenin denize döküldüğü bir coğrafyada bulunan Dalyan bölgesi, yıllardır süren imar faaliyetleri nedeniyle artık iyice küçülmüş bulunuyor. Son yıllarda bu bölgeye yönelik bireysel veya kamusal çeşitli yatırım girişimleri daha da arttı. Bu bölge, kimilerince talan edilecek bir doğa parçası olarak görülüyor. Oysa bu araziler sadece “arsa” değil; başka canlıların da yaşam alanı, çok önemli tatlı su depolarının hemen üstünde bulunuyor, birinci derecede deprem bölgesi, depremde sıvılaşma alanı, lodosta deniz basma alanı, önemli bir sulak alan, meraları ve tarım topraklarını kapsıyor. Bu gerekçelerle 2019 yılından beri, öncelikle bu bölgedeki “sulak alan” sınırlarının belirlenip kayda alınmasını, daha sonra diğer girişimlerle ilgili idari kararların verilmesini savunuyoruz. Bize göre bu bölgede 5.000 hektar bir alanın doğal yaşam parkı olarak koruma altına alınması, insanlar ve tüm canlılar için en doğru, en uygun ve en adil çözüm olacaktır. Sulak Alan konusunu son olarak 16.12.2022 tarihli basın açıklamamızla sizlerle paylaşmıştık. “OSB girişimi, yeni imar planı, yazlık site inşası için verilen ruhsatlar ve farklı nitelikte SİT alanlarının ilanı ile gündemden düşmeyen Dalyan bölgesindeki sulak alanların sınırları belirlenirse, hem daha anlamlı ve doğru kararlar alınacak, hem de pek çok anlaşmazlık ve hukuki davaya gerek bile kalmayacaktır” demiştik. İşte bu doğrultuda yaptığımız müracaatlara nihayet bir sonuç alabildik. 14.02.2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Hassas Alanlar Daire Başkanlığı’ndan gelen yazıyla “Akçay sazlıkları 3.11.2022 tarihinde mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edilmiştir” diye bilgi verildi. Zaten daha önce şifahen edindiğimiz bilgiler de konunun “mahalli” niteliğiyle ele alınacağı yönündeydi. Neden bu kadar gecikilerek bilgi verildiğine takılmayarak, bu tescilin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Sulak Alanlar Tablosu’na eklenmiş olması hususunu da kontrol ettik ve durumu kamuoyuyla paylaştık. Sulak alanın "Akçay Sazlıkları" ismiyle kayda alındığını ve 48 hektar (480 dönüm) büyüklükte olduğunu aktardık. Oysa bu bölge daha önce SAYBİS sisteminde 150 hektar kadardı. Beklediğimiz büyüklükte olmayan bu tescilli alanın tam olarak neresi olduğunu, haritadaki yerini öğrenmek ise biraz zahmetli oldu. Nihayet haritasını da Bakanlık’tan temin ettik ve ekte sizlerle paylaşıyoruz. Görüleceği üzere, tescili yapılan Akçay Sazlıkları Sulak Alanı kapsamına, sadece 19.11.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “Doğal-Sit Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescillenen kıyı arazileri ile Bakanlık tarafından 13.09.2021 tarihinde onaylanmış olan “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” içindeki küçük bir bölüm girmiştir. “Balıkesir ili, Edremit ve Burhaniye ilçeleri, Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanı” ismiyle tescillenmiş olan sahayla büyük ölçüde çakışan Akçay Sazlıkları Sulak Alanı, bizim Dalyan bölgesinde fiziken görüp belirlediğimiz sulak alanlardan bir hayli farklıdır. Bu haliyle de asla tatminkar değildir. Fakat yine de bir “gelişme” olarak nitelenebilir bu tescil işlemi. Doğal alanlarımızdan ne kadarı kurtulsa kazançtır hepimiz adına. Şimdi artık sulak alanın tespiti belirlenmiş olduğuna göre, "vardı-yoktu" tartışmaları son bulacaktır. Evet, burada çok büyük bir sulak alan vardı vaktiyle ama ondan geriye kalan da bu ufak saha olmamalıdır haliyle. Sanki “çok istediniz, buyurun size de biraz sulak alan verdik” der gibidir durum. Haliyle karara itirazlarımız olacak, diğer hassas alanların da ilavesini isteyeceğiz. En önemlisi de bölgedeki arazinin yapılaşmaya açılarak tatlı su depolarımızın kirletilmeye başlanmasına karşı mücadele çoğalacak. Bugün de yapılacak bu mücadele, yarın da. Balıkesir’de veya Ankara’da yetkili makamlarda yarın kim oturursa, onun da önünde olacak bu konu. Edremit Çayı’nın kuzey bölümündeki Hazine arazileri de halen sular ve sazlıklarla dolu. Bu arazilere yıllardır yapılan müdahale ve dolgulara rağmen, sulak alan niteliği yok edilemedi. Bu araziler için Balıkesir B. Belediye Meclisi’nde 29.12.2022 tarihinde oyçokluğuyla almış olduğu “satış” kararına karşıyız haliyle ve davamızı da açtık. Ayrıca bilindiği gibi, alınan çeşitli idari kararlarla “koruma” niteliği değiştiği için Dalyan’daki eski planlar hükümsüz kılınmış ve Balıkesir B. Belediyesi yeni bir imar planı müracaatı yapmıştı. Gerekçelerimizi daha önce açıkladık, bu plana karşı da davamızı açacağız. Dostlar, doğanın hakkını gasp edersek bedelini ödemek kaçınılmaz oluyor, acılarla dolu oluyor. Yaşadığımız deprem felaketi, bir kere daha gösterdi bunu. O nedenle kendi yaşam alanımızla ilgili olarak verilen ve verilecek kararların artık doğru, bilime uygun ve doğaya saygılı olmasını istiyoruz.” denildi.
RANT ALANI DEĞİL KORUMA ALANI YAPIN

Edremit Çevre Derneği gündemden düşmeyen sulak alan ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada;” Edremit Körfezi’nin sonunda, yedi adet derenin denize döküldüğü bir coğrafyada bulunan Dalyan bölgesi, yıllardır süren imar faaliyetleri nedeniyle artık iyice küçülmüş bulunuyor. Son yıllarda bu bölgeye yönelik bireysel veya kamusal çeşitli yatırım girişimleri daha da arttı. Bu bölge, kimilerince talan edilecek bir doğa parçası olarak görülüyor. Oysa bu araziler sadece “arsa” değil; başka canlıların da yaşam alanı, çok önemli tatlı su depolarının hemen üstünde bulunuyor, birinci derecede deprem bölgesi, depremde sıvılaşma alanı, lodosta deniz basma alanı, önemli bir sulak alan, meraları ve tarım topraklarını kapsıyor. Bu gerekçelerle 2019 yılından beri, öncelikle bu bölgedeki “sulak alan” sınırlarının belirlenip kayda alınmasını, daha sonra diğer girişimlerle ilgili idari kararların verilmesini savunuyoruz. Bize göre bu bölgede 5.000 hektar bir alanın doğal yaşam parkı olarak koruma altına alınması, insanlar ve tüm canlılar için en doğru, en uygun ve en adil çözüm olacaktır.

Sulak Alan konusunu son olarak 16.12.2022 tarihli basın açıklamamızla sizlerle paylaşmıştık. “OSB girişimi, yeni imar planı, yazlık site inşası için verilen ruhsatlar ve farklı nitelikte SİT alanlarının ilanı ile gündemden düşmeyen Dalyan bölgesindeki sulak alanların sınırları belirlenirse, hem daha anlamlı ve doğru kararlar alınacak, hem de pek çok anlaşmazlık ve hukuki davaya gerek bile kalmayacaktır” demiştik. İşte bu doğrultuda yaptığımız müracaatlara nihayet bir sonuç alabildik. 14.02.2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Hassas Alanlar Daire Başkanlığı’ndan gelen yazıyla “Akçay sazlıkları 3.11.2022 tarihinde mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edilmiştir” diye bilgi verildi. Zaten daha önce şifahen edindiğimiz bilgiler de konunun “mahalli” niteliğiyle ele alınacağı yönündeydi. Neden bu kadar gecikilerek bilgi verildiğine takılmayarak, bu tescilin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Sulak Alanlar Tablosu’na eklenmiş olması hususunu da kontrol ettik ve durumu kamuoyuyla paylaştık. Sulak alanın "Akçay Sazlıkları" ismiyle kayda alındığını ve 48 hektar (480 dönüm) büyüklükte olduğunu aktardık. Oysa bu bölge daha önce SAYBİS sisteminde 150 hektar kadardı.

Beklediğimiz büyüklükte olmayan bu tescilli alanın tam olarak neresi olduğunu, haritadaki yerini öğrenmek ise biraz zahmetli oldu. Nihayet haritasını da Bakanlık’tan temin ettik ve ekte sizlerle paylaşıyoruz. Görüleceği üzere, tescili yapılan Akçay Sazlıkları Sulak Alanı kapsamına, sadece 19.11.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “Doğal-Sit Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescillenen kıyı arazileri ile Bakanlık tarafından 13.09.2021 tarihinde onaylanmış olan “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” içindeki küçük bir bölüm girmiştir. “Balıkesir ili, Edremit ve Burhaniye ilçeleri, Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanı” ismiyle tescillenmiş olan sahayla büyük ölçüde çakışan Akçay Sazlıkları Sulak Alanı, bizim Dalyan bölgesinde fiziken görüp belirlediğimiz sulak alanlardan bir hayli farklıdır. Bu haliyle de asla tatminkar değildir.

Fakat yine de bir “gelişme” olarak nitelenebilir bu tescil işlemi. Doğal alanlarımızdan ne kadarı kurtulsa kazançtır hepimiz adına. Şimdi artık sulak alanın tespiti belirlenmiş olduğuna göre, "vardı-yoktu" tartışmaları son bulacaktır. Evet, burada çok büyük bir sulak alan vardı vaktiyle ama ondan geriye kalan da bu ufak saha olmamalıdır haliyle. Sanki “çok istediniz, buyurun size de biraz sulak alan verdik” der gibidir durum. Haliyle karara itirazlarımız olacak, diğer hassas alanların da ilavesini isteyeceğiz. En önemlisi de bölgedeki arazinin yapılaşmaya açılarak tatlı su depolarımızın kirletilmeye başlanmasına karşı mücadele çoğalacak. Bugün de yapılacak bu mücadele, yarın da. Balıkesir’de veya Ankara’da yetkili makamlarda yarın kim oturursa, onun da önünde olacak bu konu.

Edremit Çayı’nın kuzey bölümündeki Hazine arazileri de halen sular ve sazlıklarla dolu. Bu arazilere yıllardır yapılan müdahale ve dolgulara rağmen, sulak alan niteliği yok edilemedi. Bu araziler için Balıkesir B. Belediye Meclisi’nde 29.12.2022 tarihinde oyçokluğuyla almış olduğu “satış” kararına karşıyız haliyle ve davamızı da açtık. Ayrıca bilindiği gibi, alınan çeşitli idari kararlarla “koruma” niteliği değiştiği için Dalyan’daki eski planlar hükümsüz kılınmış ve Balıkesir B. Belediyesi yeni bir imar planı müracaatı yapmıştı. Gerekçelerimizi daha önce açıkladık, bu plana karşı da davamızı açacağız.

Dostlar, doğanın hakkını gasp edersek bedelini ödemek kaçınılmaz oluyor, acılarla dolu oluyor. Yaşadığımız deprem felaketi, bir kere daha gösterdi bunu. O nedenle kendi yaşam alanımızla ilgili olarak verilen ve verilecek kararların artık doğru, bilime uygun ve doğaya saygılı olmasını istiyoruz.” denildi.

Balıkesir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve balikesirkulisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.