Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

ECZACIYA HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİDİR

SAĞLIK 15.09.2022 - 20:59, Güncelleme: 15.09.2022 - 21:43
 

ECZACIYA HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİDİR

ECZACIYA HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİDİR
Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel GÜMÜŞ eczanelerin içinde bulunduğu durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.          Göksel GÜMÜŞ yaptığı açıklamada; “23-25 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirdiğimiz Türk Eczacıları Birliği 43.Dönem 1.Bölgelerarası toplantısında aldığımız karar ile başlayan, ‘’Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir’’ ana temalı mücadelemiz kararlılık ile devam etmektedir. 29 Haziran 2022 tarihinde düzenlediğimiz toplantıda Bölgelerarası toplantımızın sonuç deklerasyonunu sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra, ilk afiş olan ‘’Açık Şimdilik’’ afişi ve hasta bilgilendirme föyleri eczanelerde sergilenmeye başlandı.  2 Eylül 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney’ in katılımı ile meslektaşlarımıza Eylemlilik süreci bilgilendirme toplantısı yapıldı. 17 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde olmak üzere 2 kez Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.         Biz Eczacılar hakettiğimiz değer verilinceye kadar haklı mücadelemize kararlılık ile devam edeceğiz. Ne eksik ne fazla sadece hakkımız olanı talep ediyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde siyasi parti başkanlıkları bilgilendirmeleri, bölgelerimizdeki milletvekillerine bilgilendirme ziyaretleri, sosyal medyada video paylaşımları, yeni afişlerin eczanelerde sergilenmesi gibi birçok yöntemi kullanarak sesimizi ve taleplerimizi halkımıza, yetkililere, karar vericilere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmaya çalışacağız. Sesimiz duyulmaz ise de 16 Ekim 2022 tarihinde ülkemizdeki tüm eczacılar hep birlikte Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi düzenleyeceğiz. Taleplerimiz yine karşılık bulmaz ise de tüm yurtta eşzamanlı Eczane Kapatma Eylemi yapacağız.         Biz Eczacılar ; İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini arttıracak hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczacıya hak ettiği değerin verilmesini; Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının da bu iyileştirmelerin kapsamına alınmasını talep ediyoruz. 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesini ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlı tutulmasını talep ediyoruz.           İlaç fiyat farklarının sorumlusu Eczacılar değildir. Ülkemizde uygulanan ilaç fiyat politikası ve ilaç geri ödeme sistemi hem eczacıların hem de hastaların mağduriyetine neden olmaktadır. Birçok ilaçta fiyat farkı çıkmakta ve hastalarımız neredeyse tüm reçetelerinde ücret ödemek durumunda kalmaktadır. Ödeyemeyecek durumda olan hastalar da ilaca erişememekte ve tedavi olamamaktadır.         Yeni ilaçlara ulaşamıyoruz! Yanlış düzenlemeler nedeni ile etkin yenilikçi tedaviler ülkemizde erişilebilir değil.         İlaç yoklukları Eczane yokluklarına dönüşmesin. İlaç - Eczacılık hizmeti insan sağlığı için en kritik hizmetlerin başında geliyor. İki eczaneden birisi kapanma noktasına geldiği bu zamanda ilaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşüyor.         Sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi sağlığın değersizleştirilmesidir. Mesleğimizin her alanında çalışan tüm Eczacılar omuz omuza tek yürek ‘’Eczacıya Hak Ettiği Değer’’ verilene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce sesimizi duymasını ve taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz. “ dedi.  
ECZACIYA HAK ETTİĞİ DEĞER VERİLMELİDİR

Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel GÜMÜŞ eczanelerin içinde bulunduğu durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

         Göksel GÜMÜŞ yaptığı açıklamada; “23-25 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirdiğimiz Türk Eczacıları Birliği 43.Dönem 1.Bölgelerarası toplantısında aldığımız karar ile başlayan, ‘’Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir’’ ana temalı mücadelemiz kararlılık ile devam etmektedir. 29 Haziran 2022 tarihinde düzenlediğimiz toplantıda Bölgelerarası toplantımızın sonuç deklerasyonunu sizlerle paylaşmıştım. Daha sonra, ilk afiş olan ‘’Açık Şimdilik’’ afişi ve hasta bilgilendirme föyleri eczanelerde sergilenmeye başlandı.  2 Eylül 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney’ in katılımı ile meslektaşlarımıza Eylemlilik süreci bilgilendirme toplantısı yapıldı. 17 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde olmak üzere 2 kez Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

        Biz Eczacılar hakettiğimiz değer verilinceye kadar haklı mücadelemize kararlılık ile devam edeceğiz. Ne eksik ne fazla sadece hakkımız olanı talep ediyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde siyasi parti başkanlıkları bilgilendirmeleri, bölgelerimizdeki milletvekillerine bilgilendirme ziyaretleri, sosyal medyada video paylaşımları, yeni afişlerin eczanelerde sergilenmesi gibi birçok yöntemi kullanarak sesimizi ve taleplerimizi halkımıza, yetkililere, karar vericilere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmaya çalışacağız. Sesimiz duyulmaz ise de 16 Ekim 2022 tarihinde ülkemizdeki tüm eczacılar hep birlikte Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi düzenleyeceğiz. Taleplerimiz yine karşılık bulmaz ise de tüm yurtta eşzamanlı Eczane Kapatma Eylemi yapacağız.

        Biz Eczacılar ;

  1. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz.
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz.
  3. Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini arttıracak hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz.
  4. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz.
  5. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczacıya hak ettiği değerin verilmesini; Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının da bu iyileştirmelerin kapsamına alınmasını talep ediyoruz.
  6. 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesini ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlı tutulmasını talep ediyoruz.

          İlaç fiyat farklarının sorumlusu Eczacılar değildir.

Ülkemizde uygulanan ilaç fiyat politikası ve ilaç geri ödeme sistemi hem eczacıların hem de hastaların mağduriyetine neden olmaktadır. Birçok ilaçta fiyat farkı çıkmakta ve hastalarımız neredeyse tüm reçetelerinde ücret ödemek durumunda kalmaktadır. Ödeyemeyecek durumda olan hastalar da ilaca erişememekte ve tedavi olamamaktadır.

        Yeni ilaçlara ulaşamıyoruz! Yanlış düzenlemeler nedeni ile etkin yenilikçi tedaviler ülkemizde erişilebilir değil.

        İlaç yoklukları Eczane yokluklarına dönüşmesin.

İlaç - Eczacılık hizmeti insan sağlığı için en kritik hizmetlerin başında geliyor. İki eczaneden birisi kapanma noktasına geldiği bu zamanda ilaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşüyor.

        Sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi sağlığın değersizleştirilmesidir.

Mesleğimizin her alanında çalışan tüm Eczacılar omuz omuza tek yürek ‘’Eczacıya Hak Ettiği Değer’’ verilene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce sesimizi duymasını ve taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz. “ dedi.

 

Balıkesir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve balikesirkulisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.